Kornea yapısının oldukça hassas olduğu bebek ve çocuklar pediatrik oftalmoloji alanında yetkin doktorların gözetiminde muayene edilmelidir.

Belirtileri

 • Gözde yaşarma,
 • Çapaklanma,
 • Göz kayması,
 • Göz kapağı düşüklüğü,
 • Göz kapaklarında şişlik,
 • Tek gözü kapatarak bakma,
 • Çok yakından bakma,
 • Okuduğu yeri kaçırma,
 • Baş ağrısı,
 • Dalgınlık,
 • Sık sık gözleri kaşıma,
 • Başı bir yana eğerek bakma,
 • Gözleri kısarak bakma,
 • Okuduğu yeri belirlemek için parmak koyma,
 • Derslerde düşük performans,
 • Göz içi tümörüne bağlı olarak fotoğraflarda beyaz refle (leke) izlenmesi.

Konjenital Glokom

Gözün ön yapılarının anne karnında yetersiz gelişmesi sonucu ortaya çıkan göz tansiyonu artışı ve buna bağlı ortaya çıkan belirtilerdir. Bu başlık altında birkaç tip glokomdan bahsedilebilir. Yaşamın ilk günlerinde doğumdan hemen sonra görülen “ hakiki konjenital glokom” en sık rastlanılan tipidir. Eğer ilk bir kaç yılda görülürse “infantil (bebeklik dönemi) glokomu” 3 yaşından sonra ortaya çıkarsa “jüvenil (genç erişkin) dönemi glokomu” olarak adlandırılabilir.

Konjenital Katarakt

Konjenital katarakt doğumdan itibaren görülen, lensin tek veya çift taraflı olarak saydamlığını kaybetmesi ve opaklaşmasıdır. Doğumsal kataraktlı gözde en önemli sorun göz tembelliğidir (ambliyobi). Göz tembelliğini yenebilmek için ameliyat, göz doktorunun önerisi doğrultusunda mümkün olan en kısa zamanda yapılmalıdır.

Göz Tembelliği

Göz tembelliği, bir gözün diğerinden az görmesidir. Göz tembelliği ancak küçük yaşlarda tespit edilirse tedavi edilebileceğinden, anne-babaların bu konuda son derece hassasiyet göstererek, erken yaşlarda çocukların göz muayenesi olmalarını sağlamaları gerekir.

Çocuklarda Gözyaşı Kanalı Tıkanıklığı

Yeni doğan bebeğin bir veya her iki gözünde sürekli sulanma ve çapaklanma görülürse, gözyaşı kanallarının doğuştan tıkalı olabileceği düşünülerek bir göz doktoruna başvurulmalıdır.

Bültenimize
Kaydolun

***Spam mail göndermiyoruz!

EnglishTurkish
Mesaj Gönder
Mesaj Gönder
Pediatrik Oftalmoloji Hakkında Bilgi Alın