Op.Dr. Murat Kaya

Çalıştığı Merkez

Elazığ

Doğum Tarihi / Yeri:

1977-Elazığ

Bildiği Yabancı Diller

İngilizce, Almanca

Eğitim Durumu 

Fırat Üniversitesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Uzmanlık Alanları

  • Genel Göz Hastalıkları
  • Katarakt
  • Şaşılık
  • Oküloplasti
  • Göz Yaşı Kanal Tıkanıklığı Cerrahisi
Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan:

 

.Levels of circulating homocysteine, vitamin B6, vitamin B12, and folate in different types

of open-angle glaucoma.

Turgut BKaya MArslan SDemir TGüler MKaya MK.

Clin Interv Aging. 2010 Apr 26;5:133-9.

.Spontaneous corneal perforation in a patient with lamellar ichthyosis and dry eye.

Turgut BAydemir OKaya MTürkçüoğlu PDemir TCeliker U.

Clin Ophthalmol. 2009;3:611-3. Epub 2009 Nov 16.

.Ocular Hemodynamic Response to Intravitreal Pegaptanib in Eyes with Exudative Age-

Related Macular Degeneration.

Turgut B, Kaya M, Coskun S, Aydemir O, Deniz N

J Clinic Experiment Ophthalmol 1:109. doi:10.4172/2155-9570.1000109

.Multifocal conjunctival leaks due to the use of mitomycin C mimicking the normal

drainage of the tear from the lacrimal excretory ducts.

B Turgut, M Kaya… – Clinical Optometry, 2010 – dovepress.com

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 

.Intravitreal Pegaptanib Combined with Photodynamic Therapy in Age-related Macular Degeneration.

Burak TURGUT, Murat KAYA, Ülkü ÇELİKER

Journal of Retina-Vitreous. 2010; 18:3, 225-228

 

.Şaşılıkta Cerrahi Müdahaleyi Geciktiren Faktörler.

Peykan Türkçüoglu, Orhan Aydemir, Murat KayaBurak Turgut.

T. Oft. Gaz. 38, 510-514, 2008

 

.Arka Sklerit Orbita Miyoziti ve Anterior Üveitli Bir Çocuk Olgu.

Turgut YILMAZ, Azat ALINAK, Murat KAYA, Sermal ARSLAN

MN Ophthalmology 2006

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

 

Deneysel kornea yanığında infliksimab ve triamsinolon asetonidin Makrofaj Migrasyon

İnhibitör Faktör (MİF) düzeylerine etkileri

Murat Kaya, Fatma Ülkü Çeliker, Nusret Akpolat

TOD 49. ULUSAL KONGRESİ

.Fotodinamik tedavi ile kombine intravitreal Pegaptanib sonuçlarımız

Murat Kaya, Burak Turgut, Ülkü Çeliker

TOD 43. ULUSAL KONGRESİ

 

.Şaşılıkta cerrahi müdahaleyi geciktiren etkenler

Peykan Türkçüoğlu, Orhan Aydemir, Murat Kaya

TOD 40. ULUSAL KONGRESİ

 

Üyesi Olduğu Dernekler:  TOD

Bültenimize
Kaydolun

***Spam mail göndermiyoruz!

EnglishTurkish
Mesaj Gönder
Mesaj Gönder